Вредни ли са микровълновите фурни?

Микровълновите фурни са удобни и енергийно ефективни. Те се използват от десетилетия за подгряване на храни и напитки у дома, в офиса, в заведенията за хранене и т.н. Въпреки широкото им разпространение сред много хора битува мнението, че микровълновите фурни крият потенциални опасности за здравето. Преобладаващото мнение на учени, здравни експерти, правителствени агенции, а и обикновени хора е, че те са напълно безопасни, когато се използват правилно.

Първата домашна микровълнова печка, представена от Amana Corp през 1967 г.Как работят микровълновите фурни?

Микровълновите фурни генерират нейонизиращо микровълново излъчване, обикновено с честота от 2,45 гигахерца, с дължина на вълната от 122 мм, което преминава през храната. Храните абсорбират енергия от микровълните в процес, наречен диелектрично загряване. Много молекули (като например тези на водата) са електрически диполи, те имат положителен заряд в единия край и отрицателен заряд в другия. При преминаването на променливо електрическо поле през тях те започват да се въртят бързо, отделяйки топлина.

Най-честите митове за микровълновите фурни, разпространени в Интернет са:

1. Микровълните променят храните по потенциално опасен начин

Всеки вид готвене променя храните. Готвенето може да намали нивата на някои хранителни вещества, да увеличи нивата на други или да ги направи повече или по-малко усвоими за организма.

Микровълните не съдържат достатъчно енергия за да променят химически храните чрез йонизация.

Преобладаващото мнение е, че микровълните не променят храните по начин, който е по-вреден или опасен от другите видове готвене. Всъщност, някои твърдят, че по-малкото време за готвене запазва повече хранителни вещества в сравнение с други методи.

2. Микровълнoвите фурни отделят опасни нива на електромагнитно излъчване

Не е доказано категорично, че ниските нива на микровълни (или други нейонизаращи електромагнитни излъчвания) имат значим неблагоприятен ефект. Излъчванията с високи нива причиняват изгаряния (както и всеки друг топлинен източник).

Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) има правила, ограничаващи излъчванията от микровълнови фурни, през целия им жизнен цикъл, до нива много по ниски от тези, за които е известно, че са вредни за хората. Тези правила изискват също така вграждането на системи за безопасност, които да спират генерирането на микровълни при отваряне на вратата на фурната.

Също така, нивата на електромагнитно излъчване намаляват драстично с отдалечаването от източника, така че ако се притеснявате, можете просто да се отдалечите от микровълновата, когато тя е включена.

3. Всички пластмаси могат безопасно да бъдат използвани в микровълнови фурни

Пластмасите с номера 3 и 7 освобождават Бисфенол А при загряването им в микровълнова. Бисфенол А (BPA) е химическо съединение, което се използва при производството на пластмаси и смоли. BPA е потенциално опасен за здравето и в Европа и Канада е забранена употребата му за бебешки бутилки.

Най-безопасните материали, които могат да бъдат използвани в микровълнови фурни са керамика и стъкло.

4. Металите се нагряват опасно в микровълновите фурни

Метали отразяват микровълните, а пластмасата, стъклото и керамиката ги пропускат. Това означава, че металът не се загрява в микровълнова фурна.

5. Храните се готвят отвътре навън

Всъщност вярно е обратното – храната в микровълновите фурни се загрява отвън навътре. Микровълните загряват външните слоеве, а вътрешните слоеве на храната се нагряват чрез пренос на топлина от външните слоеве.

Източници

1. 11 Surprising Facts and Myths About Microwave Ovens
2. Wikipedia

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply